Friday, September 30, 2011

Ex Government Employee talks about CHEMTRAILS part 1cybershamans (karmapolice) / CC BY-NC-ND 3.0
Share/Bookmark

Thursday, September 29, 2011

Occupy Wall Street with Garret John LoPorto & WayseersShare/Bookmark

The Science Rap! by Ali GShare/Bookmark

Lawrence O'Donnell on Police Brutality at Occupy Wall Streetcybershamans (karmapolice) / CC BY-NC-ND 3.0
Share/Bookmark

Wednesday, September 28, 2011

10 ANI DE LA ASASINAREA EROULUI RADU CHESARU

Share/Bookmark

Vulturul Brâncovenesc *

De blogideologic

Catastrofa de la World Trade Center (9/11) a eclipsat un alt eveniment tragic, având chiar o însemnătate mult mai gravă pentru noi, românii din ţară ; este vorba despre “moartea misterioasă” a lui Radu Chesaru, şi am citat aici sintagma conţinută în titlul unui articol publicat într-un ziar de la Bucureşti.

Cine a fost Radu Chesaru? Dintre toate personajele tragice ale istoriei româneşti, Radu Chesaru îşi află cel mai bine locul alături de Tudor Vladimirescu. Am putea spune că Radu Chesaru a fost, prin felul cum gândea Patria şi ‘norodul’, poate ultimul dintre pandurii lui Tudor. La fel ca Tudor Vladimirescu, Chesaru visa o întoarcere, în vigoarea impulsului spiritual şi cultural, la acele timpuri ce au premers venirii fanarioţilor în Ţara Românească.

Radu Chesaru a fost un personaj destinat prin naştere să fie doar o granulă de nisip, un “individ statistic” în acea formidabilă undă de şoc demografică numită, fără nimic depreciativ, “generaţia ceauşeilor”, şi care a fost singurul element autentic şi puternic, neperturbat de interferenţe din exterior pentru că exteriorul îi vedea, dacă îi vedea, cel mult ca o fluctuaţie temporară a cifrelor, al evenimentelor din decembrie 1989, numite atât de pompos, şi derutant faţă de adevăr, “Revoluţia Română!”.

Radu Chesaru şi-a depăşit cu mult acea condiţie iniţială pe care i-o rezerva destinul vieţuirii între graniţele unei lumi condusă de un partid comunist, pentru a deveni poate mai puţin un lider de opinie, cât purtatorul unui semnal cu totul nou. Pentru o naţiune, o singură idee vizionară incorporată într-un mesaj ce îi poate anima pe oameni poate fi mai importantă decât o întreagă “bibliotecă din Alexandria” plină cu manuscrise în care se ascund semnale inefabile către viitorime.

Ei bine, Radu Chesaru a intrat în istoria noastră, a românilor de aici, prin această vizionară idee naţională inscripţionată ca nume al unei grupări clandestine, de luptă în primul rând anticomunistă, numită “Vulturul Brâncovenesc”.

Chiar şi pentru dictatura de atunci a lui Nicolae Ceauşescu, declarată comunistă şi naţională, o contradicţie în termeni, organizaţia aceasta a “ceauşeilor” naţionalişti a părut atât de derutantă, încât, din mărturiile celor arestaţi rezultă aceasta, s -a comportat faţă de ei cu o anumită lipsă de brutalitate ce îndepărta complet “stilul” securităţii anului 1989 de “stilul” securităţii anilor cincizeci!

De ce nu a ajuns totuşi mesajul “Vulturului Brâncovenesc” la poporul român în procesul de democratizare de după 1989? În primul rând el a fost obturat chiar de către ciudatul fenomen, pentru că despre o istorie simplă şi clară nu poate fi vorba, de “Revoluţie Română!”, adică o ‘revoluţie română’ cu semnul mirării.

Eliberat viu, întreg şi nevătămat, de către securitate chiar înaintea începerii “evenimentelor”, Radu Chesaru a fost înşelat la fel ca noi toţi, ieşind pe străzi, pentru a fi împuşcat în acele saturnalii tragice de către un trăgător cu sânge rece aflat într-un elicopter cu semne clare de identificare, dar care nu a putut fi identificat niciodată în toate anchetele declanşate de noul regim sub presiunea opiniei publice pentru a lămuri misterul inutilelor şi uriaşelor vărsări de sânge din decembrie 1989, destinate să autentifice însă în faţa ochilor noştri candizi “Revoluţia Română!”, pentru ca văzând sângele udând din belşug străzile, să putem crede că el ar curge din prea- plinul unei şanse generoase, nu din trupul său grav rănit, mortal rănit, cursul zaverei dechemvriste însemnând poate moartea norocului nostru.

La scurt timp după ce ‘teroriştii’ au dispărut, o parte dintre românii anticomunişti au fost tentaţi, şi consider că pe bună dreptate, îmi amintesc că şi eu am fost unul din ei, să vadă salvarea în Seniorul Corneliu Coposu, înconjurat de a lui ceată de gherasimi-heruvimi.

Dar bătaia lor zgomotoasă din aripi a izgonit Vulturul Brâncovenesc din preajma Seniorului Coposu. Oricum, mesajul ţărănist, chiar şi cu amendamentul postbelic de creştin-democrat, era cu o bătaie prea scurtă în timp, şi purta cu el vina, ce nu va putea fi de noi niciodată uitată, a distrugerii visului României Mari după un sfert de veac, ori nici măcar atât, scurs de la întrupare!

Îndrăznesc să spun că în afara simbolului său de rezistent anticomunist, de apărător tenace al unei singure idei, aceasta fiind chiar ideea de tenacitate, Seniorul Corneliu Coposu nu oferea în realitate nicio soluţie practică, proteică şi dinamică, necesară într-o lume în care se perindaseră, când în marşuri forţate, când cu vioiciune spontană, atâtea schimbări şi transformări în cei peste şaptesprezece ani cât fusese confinat, privat de orice semnale din exterior, în coşciugul temniţelor comuniste.

Dacă veţi încerca să îmi prezentaţi ca un contraexemplu cazul lui Nelson Mandela, vă voi răspunde că posibilitatea de a citi săptămânal revista ‘The Economist’ a introdus în mod automat o diferenţă colosală în programele pregătitoare ale celor doi pentru continuarea unui viitor politic.

Prin comparaţie, mesajul ‘Vulturului Brâncovenesc’ oferea infinit mai multe şanse virtuale salvării noastre, pentru că el nu era doar anticomunist, după cum nu era nici un herald al capitalismului sălbatic dezlănţuit după 1989, ci purta ca pe un înscris de nobleţe viziunea ochilor săi ageri, ducându-ne în Ţara Românească până la începutul Veacului Luminilor, amintindu-ne mereu că trebuie să mergem dincolo de timpul fanariot, la începutul secolului XVIII, ca să aflăm ce-i autentic pentru noi, ajungând astfel la sursa energiilor noastre naţionale.

Era, în fond, acelaşi gând ce- i animase pe Tudor Vladimirescu şi pe panduri, atâta vreme cât a mai fost un strop de sânge în ei ; căci se ştie, nici unuia dintre cei rămaşi în Ţara Românească, prada imperiilor de aproape, nu i s -a mai îngăduit să îşi ţină capul pe umeri.

Înfiinţarea Alianţei Civice, în urma marii demonstraţii de stradă din Bucureşti, nu era în esenţă decât manifestarea, desigur concretizată într-un entuziasm magnific, a acelui sindrom păgubos aparţinând României moderne, fenomen din păcate recurent întreţinut de ziariştii de la România liberă, mă refer la sindromul numit “Asaltul redutei”.

Alianţa Civică a fost din start dominată de personalitatea complexă, uriaşă, zdrobitoare pentru orice gând bărbătesc, gând al bieţilor clăditori de Babel ori de sisteme cereşti, –e adevărat, Sfânta Scriptură ne dezvăluie doar că echipa de truditori de la ultimul etaj al turnului Babel avea o componenţă multietnică–, dominată de personalitatea scriitoarei Ana Blandiana, fără de care această organizaţie poate că nici nu ar fi apărut, o Ana Blandiana ce te duce cu gândul la Kay Boyle.

S -ar putea spune că ‘Vulturul Brâncovenesc’ a trecut atunci pe lângă primejdia de a ajunge să fie mâncat de ‘motanul Arbagic’, un caracter cu carnet de membru al Uniunii Scriitorilor, călduţ cuibuşor de comunişti până în 1989. Abia după moartea lui Corneliu Coposu i s-a îngăduit, în fine, lui Chesaru să se apropie de PNŢCD.

Destul de surprinzător, am aflat abia de curând aceasta de pe un site extrem de bine întreţinut, de către o organizaţie ce are, dacă nu aplicăm principiul ‘dublei măsuri’, preferat de orice neam care se consideră ‘poporul ales’, ci principiul de echitate naturală al lui Pareto, toate caracteristicile unui ‘hatred group’, un grup de instigatori la ură, asupra realităţilor româneşti “periculoase”, în fapt fiind vorba numai despre gesturi foarte timide, întotdeauna tardive şi de cele mai multe ori chiar total anodine, ale unor personalităţi româneşti de frunte, personalităţi intelectuale reale, ce par însă neprietenilor noştri a fi încărcate de intenţii criminale , acest lucru nu a fost bine văzut : “…the National Peasant Party Christian Democratic (PNTCD) would not hesitate to accept ultranationalists into its ranks, ….

This was the case of Brancoveanu Eagle Association leader Radu-Mihai Chesaru who in the 1996 local elections ran on the PNTCD lists for a seat on one of the Bucharest’s sectors, becoming a local councilor representing that party …. Chesaru, who officially registered his association in April 1995, was proudly displaying the portraits of Codreanu in the association’s Bucharest offices “, (vezi www.referl.org).

Am atras atenţia atât de frecvent asupra pericolului delaţiunii şi defăimării, doar pentru că ea evoluează necontrolat şi haotic, ajungându-se , cu voie sau fără voie, la instigare la crimă, desigur, o crimă perfectă, al cărei autor moral scapă de acţiunea codului penal.

Iată cum, sub pana unui scrib al defăimării lumii româneşti, aflat într-o emulaţie cu ‘nemuritorul’ I.Ludo, Michael Shafir, ce semnează un text altminteri anemic în hematia conceptuală dar botezat în chipul cel mai pretenţios ’studiu’ cu titlul “Radical politics in east-central Europe part X : the Romanian radical return and ‘mainstream politics’ (A)”, apărut în Revista East European Perspectives, 21 march 2001, volume 3, number 6, este condamnat în fine!, pentru că dictatura lui Nicolae Ceauşescu nu a mai avut timp, “Vulturul Brâncovenesc” şi expus acest proiect al renaşterii româneşti, gândul nostru cel mai însemnat în finalul celui de al doilea mileniu, oprobriului opiniei publice internaţionale.

Michael Shafir are state de vechi mincinos de profesie în slujba postului de radio ‘Europa liberă’ ce ne spăla creierii cu mesaje amăgitoare de genul planului Marshall ce îşi va revărsa cornul abundenţei asupra României după alungarea comunismului.

Domnul Michael Shafir, care pregătea toată documentaţia aceasta pentru urechile noastre credule ştia prea bine că un plan Marshall pentru România nu s-ar fi întâmplat nici după o mie de revoluţii, pentru că toate ajutoarele acelea masive ale Americii erau destinate să meargă numai şi numai spre statul Israel. Mă întreb acum, cu ce -i mai bun acest Michael Shafir decât Ossama Bin Ladin? Si unul şi altul amorsează, prin îndemnurile lor, reţele de potenţiali asasini.

Vi se pare că aşa ceva este cam mult spus la adresa lui Michael Shafir? În studiul său, mai exact în rechizitoriul său, şi cine i- o fi dat oare lui Michael Shafir dreptul să organizeze un ‘tribunal de la Nürnberg’ pentru judecarea poporului român?, implacabilul activist dintr-o duzină ce face de râs tradiţionala înţelepciune a evreilor, o duzină botezată când ‘Rot Schild’, când ‘Rot Front’, când, pe vremuri poate mai calme, Toma Caragiu se amuza într-o explozie de spirit latin să -i spună ‘Rot Carot’, iar ’securiştii’ râdeau alături de noi, cel puţin atunci când râdeam de ‘evreii de rit roşu’ eram cu toţii împreună, îi judeca şi îi condamna aspru pe doi dintre intelectualii români de frunte, Alexandru Paleologu, despre care nu uita să ne spuna că a fost un informator al securităţii, ca şi cum Petre Roman ar fi fost la Toulouse doar pe bază de culoare a ochilor!, şi pe Dan Amedeo Lăzărescu, care astfel pe data de 21 martie 2001 era divulgat că fusese trecut pe o listă neagră, urmând să fie pedepsit.

Iar pedeapsa, după câte se ştie, a sosit prompt, suspect de grăbită, administrată în primul rând de un C.N.S.A.S. obedient intereselor exterioare României, chiar contrare intereselor ei majore, apoi de inevitabilii ziarişti, totdeauna primii la ‘asaltul redutei’, un Mircea Dinescu şi un Cristian Tudor Popescu, acesta prăpăstios până la punctul de a învinui trădările lui Amedeo, câte vor fi fost ele şi faţă de cine ştia el bine Mircea, chiar şi de problemele matrimoniale, prin divorţ rezolvate, ale lui Cristian, ni s-a amintit aceasta în direct şi la un ceas de maximă audienţă!

Rechizitoriul pronunţat de Michael Shafir împotriva lui Radu Chesaru este extrem de aspru şi de nedrept, dar nu am să citez din el. Vreau numai să subliniez caracterul de instigare deliberată la acţiune, o acţiune neprecizată, ea putând fi de orice natură , chiar şi crimă, prin mijlocirea unui text HTML : “Email this report to a friend”.

În cel mai fericit caz, propagarea haotică pe orizontalele Internetului a unui mesaj de ură seamănă cu tiruri pe întuneric în direcţie orizontală. Cum îl cheamă pe acel prieten, are el certificate de sănătate mintală care să ateste că nu va înţelege îndemnul ca pe o instigare la crimă, asemenea propoziţii vagi pot amorsa orice, s -a analizat recent acest lucru şi în privinţa felului în care teroriştii ce au organizat acţiunea violentă împotriva WTC şi-au putut transmite nestingherit mesaje aparent lipsite de malignitate, ce aveau totuşi ca scop amorsarea unor acte criminale.

Fiecare civilizaţie are un număr de dimensiuni, un anumit număr de axe de coordonate. Universul civilizaţiei europene moderne trebuie să conţină în mod obligatoriu secolul XVIII. Să reamintesc ‘transformarea Kozîrev’, un astronom rus ce a stat multă vreme în gulagul sovietic, şi care lansase ipoteza posibilităţii transformării timpului în energie.

Chiar dacă din punct de vedere fizic ‘transformarea Kozîrev’ e incontestabil eronată, ea are însă forţa unei metafore extraordinare pentru definirea civilizaţiei europene din ultimii trei sute de ani : coordonata secolului XVIII, printr-o ’simplă’ navigare pe scala valorilor ei, se transformă în energie civilizatoare. Zborul ‘Vulturului brâncovenesc’ înseamnă navigarea noastră, a corăbiei numite naţiunea română, pe coordonata civilizatoare şi creatoare de energii.

Unii dintre duşmanii nostri au avut şi ei intuiţia primejdiei ce o reprezenta Radu Chesaru, prin identificarea ‘Vulturului’ cu ‘Arhanghelul Legiunii’. Paradoxal ce afirm, dar tocmai moartea lui ‘misterioasă’ ne dovedeşte că ar mai fi o şansă pentru noi, ca naţiune. Oricum, el este unul dintre ‘morţii din cetatea noastră’ şi trebuie să-i apărăm memoria.

Îndrăznesc să mă rog ca numele lui să nu fie uitat cel puţin timp de trei veacuri de acum înainte. Cred că bunătatea lui Dumnezeu şi umilinţa noastră în faţa Domnului, dar nu în faţa “neamurilor”, vor învoi încă trei secole de viaţă românească în miracolul acestui Pământ.

Titus Filipas

*am fost nevoit să reactualizez acest articol pentru că tag-ul Radu Chesaru nu îl mai prinde

SURSA BLOG IDEOLOGIC

Monday, September 26, 2011

Sunday, September 25, 2011

Fizicianul Andrei Dorobantu: Este posibil sa trimitem mesaje in trecutcybershamans (karmapolice) / CC BY-NC-ND 3.0
Share/Bookmark

LIVE STREAM: WALL STREE REVOLUTION

LIVE STREAM: Watch What

Share/Bookmark

Saturday, September 24, 2011

V for Vendetta: 5th of Novembercybershamans (karmapolice) / CC BY-NC-ND 3.0
Share/Bookmark

Occupy Wall Street September 17,2011 (Testify- Rage Against The Machine )Share/Bookmark

You And I Have Notcybershamans (karmapolice) / CC BY-NC-ND 3.0
Share/Bookmark

Thursday, September 22, 2011

O LUME NEBUNA, NEBUNA, NEBUNAIn Liban,e legal sa faci sex cu animalele, dar numai cu animalele femele.
Cine reguleaza animale de sex masculin e pedepsit cu moartea.

In Bahrein,un ginecolog mascul, poate, legal, sa examineze organele genitale ale unei femei, dar ii e interzis sa se uite direct in p---- in timpul examinarii.
Are voie sa o vada folosind o oglinda.
Oare arata altfel inversata?

Musulmanilor le e interzis sa se uite la organele genitale ale mortilor.
Si groparilor le e interzis. Legea spune ca organele genitale trebuie
acoperite cu o caramida sau un lemn.
Cum cu o caramida?

Pedeapsa pentru masturbare in Indonezia e decapitarea.

In Guram exista meseria de dezvirginator iar virginele platesc pentru privilegiul de a fi dezvirginate de meseriasul asta.
Motivul?
Legea din Guram interzice virginelor sa se casatoreasca.
Sa vorbim cinstit acum: Exista oare un job mai beton ca asta in Lume?

In Hong Kong o femeie care, daca -si prinde barbatul cu alta femeie, e imputernicita de lege sa-l omoare.
Daaarrr...numai cu propriile maini.
Amanta insa, poate fi omorata in orice alt fel.
Ah, Justitia!!!

Femeile in sanii goi pot sa fie vanzatoare in Liverpool, Anglia .......
Daaarrrr...numai in magazine de vanzare a pestilor tropicali.
E logic,nu?

In Cali , Columbia ,o femeie are voie sa faca sex numai cu barbatul ei, dupa lege. Si prima data cand se intampla, mama ei trebuie sa se uite, sa fie martora.
Ti se face parul maciuca, in plus soacra stie de acum incolo ce valoreaza ..... scula ta.
Wow,wow....

In Santa Cruz , Bolivia , este ilegal ca un barbat sa faca sex cu mama si cu fiica in acelasi timp. Imaginati-va cate cazuri s-au intamplat de a trebuit sa faca o lege pentru asta.

In Maryland , he..he.. , e ilegal sa vinzi prezervative de la automate.
Cu o singura exceptie: Daca sunt vandute impreuna cu bauturile alcoolice la aparatele de la locurile de munca. (birouri,santiere..etc...etc..
.)

Oamenii si delfinii sunt singurele fiinte care fac sex de placere.
De asta zambea Flipper tot timpul..........

Cel mai puternic muschi din corp e....limba.....
Periculos...orice comentariu....

Furnica poate ridica de 50 ori greutatea ei, poate sa impinga de 30 ori greutatea ei si intotdeauna cade pe partea dreapta cand e intoxicata.
Intoxicata de alcool sau de ce?
Guvernul o fi platit pentru cercetarea asta interesanta?

Fluturii degusta cu .piciorul...
ihhh...

Steaua de mare n-are creier...
Cunosc si multi oameni care n-au......

Ultima....
Broastele tzestoase respira prin fund.....
Oare gura le-o fi mirosind ?..
Share/Bookmark

Wednesday, September 21, 2011

ETIMOLOGIE FUNNY


Share/Bookmark

Friday, September 16, 2011

Originea numelor cartierelor din Bucureşti.

Share/Bookmark---Balta Albă - Aici se afla o groapă de var unde în vremea lui Caragea se topeau cadavrele ciumaţilor. Când ploua, locul devenea o baltă albă.

Băneasa
- Nevasta banului. În cazul de faţă, ea era nevasta banului Dimitrie Ghica.

Berceni
- Francisc Rákóczi al II-lea pleacă la turci (nici el nici turcii nu se înţelegeau cu Habsburgii, iar asta îi făcea prieteni). La fel procedează şi o parte din apropiaţii lui Rákóczi. Mai exact o ceată de husari conduşi de groful Miklós Bercsényi. Nu ştiu dacă au stat doar ca să-şi tragă sufletul ori s-au oprit de tot, cert este că, undeva la sud de Bucureşti, husarii Berceni au luat o pauză.

Colentina
- Probabil e doar o legendă (asemănătoare cu legenda numelui Bucureştilor). Astfel, Colentina vine de la „colea-n-tină” - cu referire la locul băltit unde Matei Basarab i-ar fi împins pe turci într-o bătălie. O vreme s-a numit şi „Olintina”.

Cotroceni
- Numele îi vine de la „a cotroci”, cei care „cotrocesc”. Un vechi regionalism care înseamnă „a cotrobăi”, „a scotoci”, „a scormoni”.

Crangași
- Etimologia este evidentă. Cândva aici era o prelungire din Codrul Vlăsiei - un crâng. Aici trăiau, normal, crângașii.

Dămăroaia
- această moşie parcelată a aparţinut boieroaicei Maria Damaris.

Dealul Spirii
- După numele doctorului Spiridon Kristofi (de i se mai zicea şi „Spirea”), care a ridicat în 1765 pe Dealul lupeştilor o biserică (Spirea Veche).

Dristor
- vine de la breasla piuarilor care şi-au avut satul în această parte a Bucureştilor. Aşezarea meşterilor piuari care se numeau «dârstari», «dârstă» fiind piua din piatră folosită la fabricarea postavului şi dimiei. Piuarii fabricau «dârste» şi pentru sutele de mori de pe cursul Dâmboviţei, care timp de sute de ani au fost prezențe cotidiene, de mare relevanță economică pentru târgul Bucureştilor.

Drumul Taberei
- Tudor Vladimirescu intrând în Bucureşti pe la vest în anul 1821, îşi aşează aici tabăra de panduri.

Ferentari
- paradoxal, Ferentariul are cea mai rafinată origine a numelui: vine din latină (!!!!) „Ferentarius” – Soldat din infanteria uşoară a legiunilor romane. După unele opinii, aici s-ar fi aflat câmpul de exerciţii al ferentarilor din oastea lui Mihai Viteazul.

Floreasca
- după numele boierilor care au stăpânit locurile respective: Floreștii.
Ghencea
- vine din limba turcă. Pe vremea fanarioţilor, Ghenci-aga era şeful arnăuţilor din garda domnească. Aici s-a ridicat o biserică. Biserica era a Ghencei.

Giuleşti
- O proprietate boierească: a Juleștilor.

Lipscani
- din slavă - Lipsk, Lipsko („locul cu tei”). Acest „loc cu tei” este Leipzig (Lipsca). Negustorii veniţi în Bucureşti cu lucruri aduse de la târgul din Leipzig se numeau, evident, Lipscani.

Militari
- În secolul 19 aici era zonă de instrucţie militară, probabil şi o garnizoană. O vreme a funcţionat aici „Pirotehnia Armatei”.

Pantelimon
- îşi ia numele după Mânăstirea Sf. Pantelimon. În greacă „pan” înseamnă „tot” şi „éléïmon” înseamnă milă. Panteleimon = cel milostiv, întreg-milostivul.

Rahova
- Aici e simplu. Numele e relativ nou şi vine de la Calea Rahovei una dintre cele cinci artere botezate în secolul 19 spre aducere aminte a Războiului de Independenţă: Calea Griviței, Calea Plevnei, Calea Rahovei, Calea Victoriei şi Calea Dorobanţilor.

Sălăjan
- Un nume şi mai nou. Nu vine de la Sălaj, ci vine de la Leon Szilaghi cunoscut şi sub numele de Leontin Sălăjan.

Titan
- îşi ia numele de la fabrica de ciment „Titan” construită la începutul secolului XX.

Vitan - De la D. Papazoglu aflăm ce-i ăla un vitan: „În ocolul oraşului, spre nord, este câmpia Vitanului, unde vitele orăşenilor îşi aveau păsciunea”.

Thursday, September 15, 2011

Cele 8 tipuri de salarii din Romania!

Share/BookmarkSalariul CEAPA: il vezi, il iei in mana si iti dau lacrimile. Cele 8 tipuri de salarii din Romania!

Romanii fac haz de necaz pe seama crizei economice, care a afecatat si fotbalul. Vizitatorii www.sport.ro au trimis pe adresa redactiei Tipurile de salarii din Romania:

Salariul Ceapa: il vezi, il iei in mana si iti dau lacrimile.


Salariul Dietetic: te face sa mananci din ce in ce mai putin.


Salariul Ateu: te indoiesti de existenta lui.


Salariul Magic: face cateva miscari si dispare.


Salariul Furtuna: nu stii cand o sa apara si nici cat o sa tina.


Salariul Prezervativ: iti taie pofta.


Salariul Impotent: atunci cand ai mai multa nevoie te dezamageste.


Salariul Menstruatie: vine o data pe luna si tine 4 zile.

Village of the Watermills 1 of 2Share/Bookmark

The Great Gig In The Sky

Kanye West - POWERcybershamans (karmapolice) / CC BY-NC-ND 3.0
Share/Bookmark

Tuesday, September 13, 2011

Acordul Rakovski-Averescu a disparut din Arhiva MAE - Prof Constantiniu....

karmapolice: Acordul Rakovski-Averescu a disparut din Arhiva MAE - Prof Constantiniu....

cybershamans (karmapolice) / CC BY-NC-ND 3.0
Share/Bookmark

Saturday, September 10, 2011

Popular 1920s Dance Originated As Way To Terrorize Jews (Season 1: Ep 6 ...cybershamans (karmapolice) / CC BY-NC-ND 3.0
Share/Bookmark

Saturday, September 3, 2011

How To GET Video Conference Calling in SKYPEcybershamans (karmapolice) / CC BY-NC-ND 3.0
Share/Bookmark